Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 91 /2022                                                                                                                     Warszawa, 4.07.2022 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni w pawilonie przy ul. Sobieskiego 18 w dniu 11 lipca 2022  o godz. 17.30 - (kontynuacja posiedzenia RN z dnia 27 czerwca 2022)

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawy wniesione przez Zarząd.
  1. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na III kwartał 2022 (Uchwała).
  2. Sprawozdanie Zarządu z wykonania zadań planowych oraz dodatkowych zadań kwartalnych w II kwartale 2022 r.
  3. Omówienie treści skorygowanego zawiadomienia o zwołaniu WZ oraz przyjęcie projektów uchwał do podjęcia  na WZ Spółdzielni w dniu 24 września 2022 r.
  4. Informacja dotycząca oddanych SPEC i jego następcom prawnym urządzeń węzłów cieplnych w nieruchomościach jednobudynkowych.
  5. Omówienie zagadnień omawianych na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z posiedzeń.
  6. Sprawy różne.
 3. Sprawy wniesione przez członków RN:
 1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
 2. Propozycja ustalenia górnego limitu wynagrodzenia dla Członków Zarządu – realizacja wniosku przyjętego na WZ w 2019 roku.
 3. Sprawy różne.
 4. Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej wstępnie ustalonego na dzień  29 sierpnia 2022.

Część niejawna

 1. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2021 (Uchwała).
 2. Przyznanie Prezesowi Zarządu premii za II kwartał 2022  (Uchwała).
 3. Wyznaczenie dodatkowych zadań kwartalnych dla Zarządu na III kwartał 2022 (Uchwała).
 1. Zakończenie posiedzenia.

                                                Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Elżbieta Karpińska

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE WILANÓW”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

nr 52B przy ul. Królowej Marysieńki 31 w Warszawie o p. u. 29,40 m2; Mieszkanie składa się z:

1 pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz antresoli ok. 10 m2.

Lokal znajduje się na XIII (ostatnim) piętrze budynku wielorodzinnego.

Cena wywoławcza wynosi: 280 000,00 zł; wadium: 14 000,00 zł;  postąpienie: 3 000,00 zł.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium na konto 58 1020 1156 0000 7102 0006 6050 należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia  14 lipca 2022 r. do godz. 1500.

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni

(w budynku przy ul. Sobieskiego 18) dnia 15 lipca 2022 r.  o godz. 1300.

Szczegółowe informacje o lokalu i terminie oględzin można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Niemirowskiej 1/4 oraz pod numerem telefonu 842 11 87 lub 842 64 71 wew.17 lub 24 (Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Eksploatacji).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty pisemnej i wpłata wadium jw.

Osoby uzyskujące prawo odrębnej własności lokalu ponoszą koszty aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez dokonywania wyboru któregokolwiek z Oferentów.

SZANOWNI PAŃSTWO !

Serdecznie zachęcamy do głosowania nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2023 r., zgłoszonymi dzięki zaangażowaniu i poparciu Mieszkańców Spółdzielni. Będzie to ważny wkład w tworzenie przyjaznego otoczenia i zdrowia wszystkich naszych Mieszkańców.

 • Miejsce przyjazne uczniom i rodzicom – odbetonowanie placu przy szkole nr 300 im.Wandy Rutkiewicz - nr projektu 177
 • Wilanów wysoki w zieleni - nr projektu 696
 • Tai-Chi dla każdego – wspólne ćwiczenia dla zdrowia - nr projektu 810
 • Więcej Zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim – ciąg dalszy nr projektu 1268

Głosować można do 30 czerwca 2022 br. włącznie.

Aby projekty zostały zakwalifikowane do realizacji na 2023 rok z Warszawskiego Budżetu Obywatelskiego należy oddać głos przez wypełnienie elektronicznego formularza karty do głosowania na stronie https://bo.um.warszawa.pl/voting/welcome lub w formie papierowej w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 2.

Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu, mogą oddać głos osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Niemirowskiej 1 pok. nr 3 w godzinach pracy biura.

                                                                                     Serdecznie zapraszamy !

                                                                                    Administracja i Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl